En idé jag har om att sätta små mål för varje månad

Jag kom på en idé! Jag är en person som vill göra en massa saker men som aldrig tar tag i det och faktiskt göra det. Jag behöver med andra ord bli en "do:er", en görare. Så jag tänkte att jag sätter upp små mål varje månad som jag i slutet av månaden ska ha uppfyllt. På så sätt har jag inte alla "vill-göra-detta(-men aldrig gör det)" i huvudet där allt känns abstrakt vilket resulterar i att allt stannar där istället. Ett sätt att konkretisera det är helt enkelt att ha personliga mål för månaden, kanske tre till fem stycken i månaden beroende på hur tidskrävande de är. Jag tror att det kommer hjälpa mig mycket mer att ha det nedskrivet. Mindre abstrakt för mig som sagt. Det blir mer att jag kan ta på det och känner att jag faktiskt kan fixa det! 

Mina mål för februari månad är:

Lycka till till mig själv!

Allmänt | |
Upp